Про передачу майна КП «Бершадське ЖКГ»

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

     сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

 

2015р.

                                                                      

Про передачу майна КП «Бершадське ЖКГ»

 

 

Керуючись ст.. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановами Кабінету міністрів України № 1482 від 21.09.1998 року «Про передачу об’єктів права державної комунальної власності» та № 1314 від 08.11.2007р. «Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності», Положенням про порядок списання майна, що є власністю територіальної громади м.Бершадь, розглянувши клопотання Бершадського міського будинку культури, Бершадського клубу та КП «Бершадське ЖКГ»  Бершадська міська рада

                                                                                           

ВИРІШИЛА:

 

  1. Передати з балансу КП «Бершадське житлово-комунальне господарство» на баланс Бершадської міської ради тенісні столи в кількості 2 (два) штуки балансовою вартістю 5499,94 грн. , залишковою вартістю 5499,94  грн.
  2. Начальнику КП «Бершадське ЖКГ» Б.Трейгеру здійснити передачу даного майна згідно чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії В.Смерека)

 

 

Міський голова                                   М.Кольченко

 

 

 

 

3 сесія 7 скликання(про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою)

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

2016 р.

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам АТО в м. Бершадь

 

          Розглянувши подані заяви, керуючись Конституцією України, ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада:                                                                     

 

                                                                     ВИРІШИЛА :

 

1.Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, із земель запасу Бершадської міської ради (територія бувшого цукрозавобу), згідно додатку №1:

1.1.Для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд:

1.1.1.Швець Віталію Васильовичу орієнтовною площею – 0,1000га., земельна ділянка №14;

1.1.2.Іванову Володимиру Петровичу орієнтовною площею – 0,1000га., земельна ділянка №15;

1.1.3.Доценко Олександру Валерійовича орієнтовною площею – 0,1000га., земельна ділянка №16;

 

2.Замовити в проектній організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання землевпорядних робіт, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

                       

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити із відповідними службами у встановленому законодавством порядку та подати на розгляд і затвердження чергової сесії Бершадської міської ради.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища міської ради.

 

 

Міський голова                                              М.Кольченко

 

 

3 сесія 7 скликання(про затвердження проекту землеустрою)

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

РІШЕННЯ

(проект)

2016р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, продовження договорів оренди земельних ділянок в м. Бершадь

 

    Розглянувши подані заяви та керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92**, ДБН Б. 1.1-4-2009, ДБН В. 2.3-5-2001, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та її закріплення межовими знаками» (із змінами та доповненнями), затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010року №376 і зареєстрованої Мін’юстом України 06.2010року за №391/17686, ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада:

  

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити:

1.1.Територіальній громаді в особі Бершадської районної ради проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (Будинок дитячої творчості) із земель житлової та громадської забудови в межах населеного пункту м. Бершадь по вул.Леніна,23, кадастровий №0520410100:00:009:0497.

1.2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

 

2.Продовжити:

2.1.Джус Людмилі Романівні договір оренди земельної ділянки,  у короткострокове платне користування, терміном на 5років, площею – 0,0030га за адресою: м. Бершадь по вул. Леніна,13 прим.3, за цільовим призначенням: - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Договір оренди земельної ділянки був укладений 17.01.2011року, терміном на 5 років, згідно рішення 3 сесії 6 скликання Бершадської міської ради від 13.01.2011року.

2.2.Джужук Олені Григорівні договір оренди земельної ділянки,  у короткострокове платне користування, терміном на 5років, площею – 0,0060га за адресою: м. Бершадь по вул. Леніна,5 «А», за цільовим призначенням: - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  Договір оренди земельної ділянки був укладений 27.01.2011року, терміном на 5 років, згідно рішення 3 сесії 6 скликання Бершадської міської ради від 13.01.2011року.

2.3.Гончаруку Володимиру Андрійовичу договір оренди земельної ділянки,  у короткострокове платне користування, терміном на 5років, площею – 0,0415га за адресою: м. Бершадь по вул. 50років Жовтня,198 «А». Договір оренди земельної ділянки був укладений 17.01.2011року, терміном на 5 років, згідно рішення 3 сесії 6 скликання Бершадської міської ради від 13.01.2011року.                                              

Орендар зобов’язаний:

- своєчасно вносити орендну плату за користування земельною ділянкою на рахунок Бершадської міської ради згідно умов договору оренди земельної ділянки;

- зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

- займатися благоустроєм земельної ділянки та прилеглої території, в разі не виконання даної умови буде ставитись питання про розірвання договору оренди земельної ділянки між орендарем та орендодавцем у судовому порядку.                                     

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища міської ради.

 

 

Міський голова                                                         М.Кольченко

3 сесія 7 скликання(про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення)

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

2016р.

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність в м. Бершадь

 

      З метою сприяння соціально – економічного розвитку міста, ефективного використання земельного фонду, залученням додаткових   коштів в міський бюджет для врегулювання механізму вирішення питань по продажу земель несільськогосподарського призначення, розглянувши подані матеріали, керуючись Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним кодексом України, Законом України «Про оцінку земель», Бершадська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянкинесільськогосподарського призначення:

1.1.Козоріз Ользі Анатоліївні площею – 0,3723га., що розташована за адресою: м.Бершадь по вул. Пархоменка,16 «Б», за цільовим призначенням:11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий №0520410100:00:013:0608;

 

2.Затвердити ціну продажу:

2.1.Земельної ділянки площею – 0,3723га., кадастровий №0520410100:00:013:0608, що розташована за адресою: м. Бершадь  по вул. Пархоменка,16 «Б», у розмірі 130545грн. 00коп.(сто тридцять тисяч пятсот сорок п’ять грн.), на  підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення;

 

3.Продати у власність земельну ділянку:

3.1.Козоріз Ользі Анатоліївні площею – 0,3723га., кадастровий №0520410100:00:013:0608, що розташована за адресою: м. Бершадь по вул. Пархоменка,16 «Б», за 130545грн. 00коп.(сто тридцять тисяч пятсот сорок п’ять грн.),

 

4.Зобов’язати міського голову укласти від імені територіальної громади м. Бершадь в особі Бершадської міської ради договір купівлі-продажу земельної  ділянки на затверджених умовах, відповідно до рішення сесії:

4.1.За адресою: м. Бершадь по вул. Пархоменка,16 «Б» площею – 0,3723га., за цільовим призначенням:11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий №0520410100:00:013:0608;

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі,  побуту та охорони навколишнього природного середовища міської ради.

 

 

Міський голова                                                М.Кольченко

3 сесія 7 скликання(затвердження матеріалів технічних документацій)

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 3 сесія 7 скликання

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

2016р.

Про затвердження матеріалів технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельних ділянок у власність та погодження видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки) громадянам в м. Бершадь

 

          Розглянувши подані заяви та матеріали технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, керуючись ст.ст.12,118,120,121 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  та ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Бершадської міської ради

                                                                       

                                                                       ВИРІШИЛА :              

Затвердити матеріали технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у власність земельні ділянки та погодити видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки):

1.Для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд:

1.1.Прудиус Марії Григорівні по вул. 50років Жовтня,18 «А» площею – 0,0636га., кадастровий №0520410100:00:013:0757;

1.2.Хрипливому Борису Михайловичу по вул. Корольова,1 площею – 0,0637га., кадастровий №0520410100:00:011:0310;

1.3.Обуховській Тетяні Миколаївні по вул. Червоноармійська,205 площею – 0,1000га., кадастровий №0520410100:00:001:0166;

1.4.Ставратіній Ользі Андріївні по вул. Пролетарська,24 площею – 0,0132га., кадастровий №0520410100:00:006:0717, відповідно до договору дарування 67/100частин житлового будинку з відповідною часткою господарських будівель від 25.12.2015року;

1.5.Суржаку Василю Степановичу по вул. Черняховського,23 площею – 0,0435га., кадастровий №0520410100:00:001:0225;

 

2.Для ведення садівництва:

2.1.Обуховській Тетяні Миколаївні по вул. Червоноармійська,205 площею – 0,0385га., кадастровий №0520410100:00:001:0167;

 

3.Для будівництва індивідуальних гаражів:

3.1.Кольченко Олександру Михайловичу по вул. Дружби,11 гараж №3  площею – 0,0024га., кадастровий №0520410100:00:016:0223;

 

4.Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища міської ради.

 

 

Міський голова                                              М.Кольченко