Про внесення змін до міської програми реформування і розвитку житловокомунального господарства міста Бершадь на 2016-2020 роки

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                           

3 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

 

22.02.2015р.

 

 Про внесення змін до міської програми реформування і розвитку житловокомунального господарства міста Бершадь на 2016-2020 роки

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від 19.10.99р. №1351 „Про прискорення реформування житлово-комунального господарства” Бершадька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                          1.Внести зміни до додатку №4 міської програми реформування і розвитку житловокомунального господарства міста Бершадь на 2016-2020 рокив частині фінансування основних заходів (дод.№1).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії М.Сологуб)

 

 

Міський   голова                                            М.Кольченко

 

 

          

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №1

Зміни у додаток №4 «Основні заходи програми по благоустрою міста на 2016-2020 роки

 

 

№п/п

Завдання програми

виконавці

КФК

Термін

виконання

Орієнтований обсяг фінансування тис.грн.

Загаль- ний фонд

Спец. Фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виготовлення знаків адресації вулиць міста

Міська рада, КП «Бершадське ЖКГ»

100203

2016

2017

2018

2019

2020

350,0

350,0

35,0

350,0

350,0

350,0

350,0

35,0

350,0

350,0

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Секретар міської ради                                 О.Рижавська

 

 

Про затвердження програми забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

                                                                      

22.02.2016р.

Про затвердження програми забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району

 

Відповідно до п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити програму забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району.

 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії О.Нечитайло)

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      М.Кольченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення  3 сесії 7 скликання

від 22.02.2016 року

 

Програма 

«Забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району на 2016р.

 

1.Загальна характеристика програми

Програма «Забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району» (далі-Програма) розроблена керуючись та  на виконання  вимог ч. 7 ст.16, п.22 ч.1 ст.26, ст. ст.27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 91, 101 Бюджетного кодексу України,  та направлена на забезпечення сталого функціонування установ освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту Бершадського району, надання цими установами відповідних послуг належної якості, їх розвиток та підтримку.

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи програми

За останні роки, в зв’язку із ціновою політикою, значно зросли  видатки бюджетних установ на їх утримання, зокрема на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю,  оплату послуг з їх утримання тощо.

Забезпечення функціонування установ освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту Бершадського району обумовило розроблення заходів Програми.

 

 

3.Мета Програми

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення функціонування установ освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту Бершадського району.

    

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, термін на виконання програми

Програма реалізується шляхом передачі з міського бюджету до районного бюджету  джерел фінансування, для здійснення поточних та капітальних видатків бюджетних установ Бершадського району тощо.    

Термін реалізації програми  – протягом 2016 року.

 

5.Завдання Програми та результативні показники     

Забезпечення сталого функціонування установ освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту Бершадського району шляхом оплати поточних та капітальних видатків бюджетних установ Бершадського району.

    

6.Напрями діяльності та заходи програми, джерела її фінансування

              Територіальна громада забезпечує організаційно-інформаційне супроводження виконання Програми та здійснює контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, направлених на реалізацію її заходів .

Протягом періоду реалізації Програми, для забезпечення її мети та основних завдань, передбачається здійснення таких заходів:

- надання іншої субвенції районному бюджету  для направлення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти райдержадміністрації на фінансування поточних видатків (розвиток спортивно-масової роботи – поїздки учнів загально-освітніх шкіл міста на спортивні змагання міжрайонного, обласного та Всеукраїнського рівнів) в сумі 20000 грн.

- надання іншої субвенції районному бюджету  для направлення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу культури та туризму на фінансування капітальних видатків (придбання сценічних костюмів для колективу дитячого зразкового естрадного танцю «Мрія») в сумі 13000 грн.

 

 

Реалізацію заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету м.Бершадь.

 

 

 

Секретар міської ради                       О.Рижавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         


Додаток до рішення 3 сесії

7 скликання від 22.02.2016р.

 

 

Основні заходи до реалізації програми «Забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району»

Бершадської міської ради на 2016р.

 

пп

Основні напрями та заходи програми

Відпові

дальні

вико-

навці

Тер-мін

вико-

нан-

ня

Всьо-

го по програмі

(тис.грн.)

За рахунок бюджетів

Інші дже-

рела

Ра-зом

Обласний

Районний

Міський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реалізація програми шляхом надання іншої субвенції районному бюджету  для направлення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти райдержадміністрації на фінансування поточних видатків (розвиток спортивно-масової роботи – поїздки учнів загально-освітніх шкіл міста на спортивні змагання міжрайонного, обласного та Всеукраїнського рівнів)

 

Реалізація програми шляхом надання іншої субвенції районному бюджету  для направлення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу культури і туризму райдержадміністрації на фінансування капітальних видатків (придбання сценічних костюмів для колективу дитячого зразкового естрадного танцю «Мрія»)

Бершадська міська рада

2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016р.

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

-

 

Разом

 

 

 

25,0

25,0

-

-

25,0

-

 

 

 

Секретар міської ради                   О.Рижавська

Міська програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

                                                                                                          

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                      3 сесія   7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

(проект)  

Від 22.02.2015р.                        

 

Міська програма

охорони навколишнього

природного середовища

на   2016-2020 роки

             

 

 

                Згідно  ст. 33 Закону України „ Про місцеве  самоврядування  в Україні”„  ,Бершадська міська рада

                                         

                                                       ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити  міську програму  охорони навколишнього природного середовища   на 2016-2020 роки   (  додається). 

                     

            2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  О.Нечитайло)

                        

 

 

 

 

 

                            Міський  голова                                                М.Кольченко

                   

                           

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 Додаток

Міська програма  охорони навколишнього природного  

середовища  на 2016-2020 роки      

                                                  Загальні положення програми

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невідємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.                

Мета   програми:

1.   Охорона і раціональне використання водних  ресурсів.

2.    Охорона атмосферного повітря.

3.Охорона і раціональне використання земель.

4.Охорона і раціональне використання мінеральних  ресурсів.

5. Охорона і раціональне використання природних  рослинних ресурсів.

6. Охорона і раціональне використання  ресурсів тваринного  світу.

7.Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних  каналів

    штучних   нерестовищ  з керованим гідрологічним режимом.

8.Збереження природно-заповідного  фонду .

9.Раціональне  використання і зберігання  відходів  виробництва  і побутових відходів.

10.Ядерна і радіаційна безпека.

11.Наука, інформація  і освіта, підготовка  кадрів ,екологічна  експертиза, організація  праці.

                                              Основні завдання програми

       Основними завданнями програми є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною, оновлення та покращення природних рослинних ресурсів.

                                                                        Заходи

з реалізації міської програми охорони навколишнього природного  середовища  на 2012-2015 рік                         

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Міський бюджет

Інші кошти

 

1.

 

 

 

     Озелення міста – придбання багаторічних декоративних насаджень

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

 

 

30000

40000

40000

40000

40000

 

 

 

 

 

2

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів

2016

2017

2018

2019

2020

Міська рада

100000

100000

100000

100000

100000

 

 

                          

 

 

Секретар міської ради                         О.Рижавська

Про впорядкування умов оплати праці міського голови на лютий – грудень 2016 року Бершадської міської ради

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

22.02.2016р.

Про впорядкування умов оплати праці міського голови на лютий – грудень 2016 року Бершадської міської ради

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  Бершадська міська рада

 

                                                     ВИРІШИЛА:

1.  Зберегти раніше встановлену надбавку міському голові Кольченко Михайлу Івановичу на  лютий-грудень 2016р. в розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

2.  Зберегти раніше встановлену надбавку за 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

3.  Зберегти раніше встановлену надбавку за вислугу років посадової особи місцевого самоврядування  в розмірі 20% посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг.

4.  Здійснювати преміювання міського голови Кольченко Михайла Івановича в розмірі до 85% посадового окладу в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі до 90 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

5.  Надавати міському голові Кольченко Михайлу Івановичу щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

6.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії О.Нечитайло).

 

 

 

Міський голова                             М.Кольченко

 

 

 

Про внесення змін до міського бюджету м.Бершадь на 2016 рік

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

 

 

22.02.2016р.

Про внесення змін до міського бюджету м.Бершадь на 2016 рік

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись листом Бершадської районної ради №01-36-33 від 03.02.2015 року ст.23,78 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

                                                                                           

ВИРІШИЛА:

 

1.   Внести до рішення 2 сесії 7 скликання (І – ше пленарне засідання)  від 08.12.2015 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2016 рік» такі зміни:

 

1.1         Зменшити доходи загального фонду в сумі 43100 грн. в тому числі по:

-                 ККД 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» в сумі 38000 грн.

-                 ККД 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально-відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» в сумі 5100 грн.

 

1.2         1.2 Збільшити доходи спеціального фонду в сумі 43100 грн. в тому числі по:

-                 ККД 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» в сумі 38000 грн.

-                 ККД 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально-відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» в сумі 5100 грн.

 

1.3         Збільшити видатки загального фонду  КФК 250380 «Інша субвенція»  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 169855 грн. в тому числі:

-      на виконання міської програми збереження архівних фондів на 2016 рік для надання субвенції районному бюджету, на проведення видатків по КП «Бершадський трудовий архів» в сумі 25645 грн.

-     на виконання міської програми Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки для надання субвенцій районному бюджету на проведення поточних видатків по Управлінню праці та соціального захисту населення Бершадської РДА на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови КМУ №558 від 29.04.2004р. в сумі 103400 грн.

-     на виконання міської програми Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки для надання субвенцій районному бюджету на проведення поточних видатків по Управлінню праці та соціального захисту населення Бершадської РДА на придбання канцелярських товарів для формування справ по оформленню житлових субсидій громадянам міста в сумі 20810 грн.

-     на виконання міської програми забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району для надання субвенцій районному бюджету на проведення поточних видатків по відділу освіти Бершадської РДА на розвиток спортивно-масової роботи (для поїздок учнів шкіл на спортивні змагання міжрайонного, обласного та Всеукраїнського рівнів) в сумі 20000 грн.

 

1.4         Збільшити видатки загального фонду на виконання комплексної  програми профілактики злочинності в м.Бершадь на 2016-2020 роки КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам управління інших рівнів» в сумі 80000 грн. в тому числі:

-                 для надання субвенції Бершадському РВ УМВС України у Вінницькій області на придбання паливо-мастильних матеріалів та запчастин для обслуговування службового автотранспорту в сумі 40000 грн.

-                для надання субвенції Гайсинському міжрайонному відділу Управління служби безпеки  України у Вінницькій області на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу, удосконалення інформаційної бази та придбання паливо-мастильних матеріалів для потреб службового автотранспорту в сумі 40000 грн. на виконання комплексної  програми профілактики злочинності в м.Бершадь на 2016-2020 роки

 

1.5 Збільшити видатки загального фонду на виконання міської програми Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20500 грн. в тому числі:

 - для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Тумак Людмили Іванівни  в сумі 2500 грн.

- для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Гушан Юлії Анатоліївниа  в сумі 2500 грн.

- для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Нечепуренко Олени Андріївни в сумі 10000 грн.

- для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Синявській Тетяні Михайлівні в сумі 5500 грн.

 

1.6  Збільшити видатки загального фонду по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 100000 грн.

1.7  Збільшити видатки загального фонду по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 240200 грн.

1.8  Збільшити видатки загального фонду по КФК 110204 «Палаци, будинки культури та інші заклади клубного типу» в сумі 23697 грн.  в тому числі по: КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 8397 грн. та КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 15300 грн.

1.9  Збільшити видатки загального фонду на виконання міської програми підтримки збройних сил України на 2016 рік по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання канцтоварів, вікон метало пластикових для Бершадського районного військового комісаріату» в сумі 20000 грн. та по КЕКВ 2240 «Оплат інших послуг» для оплати послуг з ремонту та заправки картриджів та поточного ремонту комп’ютерної техніки в сумі 6000 грн.

1.10          Збільшити видатки загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 «Оплата праці працівників бюджетних установ» в сумі 248100 грн.

1.11          Зменшити видатки загального фонду по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 488300 грн.

1.12          Зменшити видатки загального фонду по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 126900 грн.

1.13          Зменшити видатки загального фонду по КФК 110204 «Палаци, будинки культури та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 23697 грн. 

1.14          Зменшити видатки загального фонду на виконання міської програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020 роки по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти, підприємствам, установам, організаціям» на фінансування КП «Бершадьринок» в сумі 43100 грн.

1.15           Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми підтримки збройних сил України на 2016 рік по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 3110  «Предмети, матеріали, обладнання довгострокового зберігання» для придбання насосу до котла та комп’ютерної техніки для Бершадського районного військового комісаріату» в сумі 16000 грн.

1.16          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016-2020 роки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  КЕКВ 3110  «Предмети, матеріали, обладнання довгострокового зберігання» в сумі 26900 грн.

1.17          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016-2020 роки по КФК 110204 «Палаци, будинки культури та інші заклади клубного типу»  КЕКВ 3110  «Предмети, матеріали, обладнання довгострокового зберігання» в сумі 55000 грн.

1.18          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016-2020 роки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 20000 грн.

1.19          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми розвитку реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020 роки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» в сумі 50000 грн. в тому числі по:  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 25000 грн. та КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 25000 грн.

1.20          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми розвитку реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2020 роки по КФК 180409 «Внески органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності » КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям» в сумі 355000 грн. на поповнення статутного капіталу КП «Бершадське ЖКГ». Фінансування здійснювати на розрахункові рахунки відкриті в установах комерційних банків. Головному бухгалтеру даного комунального підприємства внести зміни до книг та регістрів бухгалтерського обліку і до установчих документів підприємства.

1.21          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми розвитку територіальної громади м. Бершадь на 2016-2020 роки КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам управління інших рівнів» для надання субвенції Управлінню державної казначейської служби України у Бершадському районі Вінницькій області на придбання комп’ютерної техніки в сумі 2501 грн.

1.22          Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання міської програми забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам управління інших рівнів» для надання субвенції районному бюджету для відділу культури та туризму Бершадської РДА на придбання  сценічних костюмів для колективу дитячого зразкового естрадного танцю «Мрія» в сумі 13800 грн.

1.23          Збільшити видатки спеціального фонду по КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти, підприємствам, установам, організаціям» на фінансування КП «Бершадьринок» в сумі 43100 грн. на зберігання, оброблення, захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі.

1.24          Затвердити:

- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 405000 грн.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 405000 грн.

1.25          Фінансування видатків визначених підпунктами 1.3-1.5; 1.9;1.15; 1.17-1.22  цього рішення здійснити за рахунок залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету станом на 01.01.2016р. Згідно із підпунктами 1.1-1.23  внести зміни до додатків 1-5 рішення 2 сесії 7 скликання (І-ше пленарне засідання) міської ради від 08.12.2015 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2016 рік».

 

2.      Додатки 1-5 до цього рішення є його невідємною частиною.

 

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  О.Нечитайло)

 

  

              Міський голова                                  М.Кольченко