Проект рішення міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2012-2015 рр.

УКРАЇНА

                                                     БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                              ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

9 сесія 6 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

12.01.2012 р.

Міська програма

охорони навколишнього

природного середовища

на   2012-2015роки

             

 

 

                Згідно  ст. 33 Закону України „ Про місцеве  самоврядування  в Україні”„  ,Бершадська міська рада

                                         

                                                            ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити  міську програму  охорони навколишнього природного середовища   на 2012-2015 роки   (  додається). 

                     

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  М. Сологуб)

                        

 

                            Міський  голова                                                М.Кольченко

                   

                           

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 Додаток

Міська програма  охорони навколишнього природного  

середовища  на 2012-2015 роки      

                                                  Загальні положення програми

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невідємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.                

Мета   програми:

1.   Охорона і раціональне використання водних  ресурсів.

2.    Охорона атмосферного повітря.

3.Охорона і раціональне використання земель.

4.Охорона і раціональне використання мінеральних  ресурсів.

5. Охорона і раціональне використання природних  рослинних ресурсів.

6. Охорона і раціональне використання  ресурсів тваринного  світу.

7.Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних  каналів

    штучних   нерестовищ  з керованим гідрологічним режимом.

8.Збереження природно-заповідного  фонду .

9.Раціональне  використання і зберігання  відходів  виробництва  і побутових відходів.

10.Ядерна і радіаційна безпека.

11.Наука, інформація  і освіта, підготовка  кадрів ,екологічна  експертиза, організація  праці.

                                              Основні завдання програми

       Основними завданнями програми є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною, оновлення та покращення природних рослинних ресурсів.

                                                                        Заходи

з реалізації міської програми охорони навколишнього природного  середовища  на 2012-2015 рік                         

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Міський бюджет

Інші кошти

 

1.

 

 

 

     Озелення міста – придбання багаторічних декоративних насаджень

2012

2013

2014

2015

Міська рада

 

 

30000

40000

40000

40000

 

 

 

 

 

2

Ремонт водоспускних дамб

2012-2015

 

Міська рада

100000

 

                          

 

Міський  голова                                                М.Кольченко

1p class=

Проект рішення про міський бюджет на 2012 рік

УКРАЇНА

                                                     БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                         ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

9 сесія 6 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

12.01.2011р.                                                                 

Про міський бюджет на 2012 рік

 

 

     Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 77 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

                                                                                                                            

ВИРІШИЛА:

 

1.      Установити загальний обсяг  доходів міського бюджету на 2011 рік в сумі 8621716 грн., у тому числі обсяг  доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 6268490 грн., спеціального фонду бюджету 2353226  грн., у тому числі бюджету розвитку 1215000 грн. (згідно з додатком 1 до рішення)

2.      Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік в  сумі 8621716 грн.. у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 6268490 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2353226 грн., у тому числі бюджету розвитку у сумі 1215000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно з додатком 2 до рішення) та головними розпорядниками коштів  (згідно з додатком 3 до рішення)

3.      Установити розмір оборотно  касового залишку  бюджетних коштів міського бюджету в сумі 12000 грн.

4.      Затвердити перелік об’єктів фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку(згідно з додатком 4 до рішення).

5.      Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

-          Оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110)

-          Нарахування на заробітну плату (код 1120)

-          Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132)

-          Забезпечення продуктами харчування (код 1133)

-          Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

-           Трансферти населенню (код 1340)

-          Трансферти місцевим бюджетам (код 1320)

6.      Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   програм на загальну суму2541216 грн.. (згідно з додатком 5 до рішення)

7.      Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.      Надати право міському голові при надходженні субвенції з районного бюджету в міжсесійний період розпорядженням вносити зміни до доходів та видатків міського бюджету з послідуючим затвердженням на черговій сесії міської ради.

9.      Встановити, що кошториси доходів та видатків на утримання підвідомчих установ та організацій, що утримуються за рахунок міського бюджету затверджуються міським головою.

10.  Встановити, що кошториси доходів і видатків на утримання громадських організацій за рахунок міського бюджету затверджуються міським головою.

11.  Виконавцем робіт по благоустрою міста, ремонту та утримання доріг визначити  КП «Бершадське ЖКГ», виконавцем робіт по реконструкції території ринку визначити КП «Бершадьринок»

12.  Надати право Бершадській міській раді отримувати в органах Державного казначейства України короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів  міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на неї , придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2012 рік , що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів – середньострокові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

13.  Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України начальнику фінансово-господарського відділу Бершадької міської ради (Л.Ляшевська) та постійній комісії з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (М.Сологуб) здійснити оприлюднення цього рішення в газеті «Поштова вулиця»

14.  Додатки 1-5 до цього рішення є його невідємною частиною.

15.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (М.Сологуб)

 

Міський голова                                            М.Кольченко

MsoNormal          RUmso-ansi-language: UK;

Перспективний план роботи на 2012 рік

 

УКРАЇНА

                                                                 БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                         ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 сесія 6 скликання

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

                                                                         (проект)

 

 

Про перспективний план

роботи на 2012рік.

 

 

                                  

                 З метою координації роботи міської ради, керуючись п.п.7 п.1 ст.26 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

1.Перспективний план роботи на 2012 рік затвердити (додається).

2.Головам постійних депутатських комісій розробити план роботи відповідних комісій керуючись планом роботи міської ради.

3.Оприлюднити план роботи Бершадської міської ради в газеті «Поштова вулиця».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Бершадської міської ради Л.Літвін.

 

 

 

 

           Міський  голова                                                               М.Кольченко

 

 

 

 

 


                          Додаток до рішення

                                                                                                                                        сесії 6 скликання

                                  від _____________

 

Перспективний план роботи

Берашдської міської ради на 2012 рік

 

 

І.  Основні питання для розгляду на сесіях міської ради.

 

І квартал

Січень місяць

1.Про програму економічного і соціального розвитку м. Бершадь на 2012 р.

Готують : Виконавчий комітет міської ради, постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності, постійна комісія з питань будівництва, промисловості, транспорту, зв’язку та енергозабезпечення, постійна комісія з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища, постійна комісія з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту та роботи з молоддю, постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

 

2.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2011 рік.

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

 

3.Про міський бюджет на 2012 рік.

Готують : Виконком міської ради, постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

 

4.Про затвердження програм Бершадської міської ради.

Готують : постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

 

5.Про затвердження перспективного плану роботи на 2012 рік.

 

6.Різне.

ІІ квартал

Травень місяць

1. Про хід виконання бюджету за І квартал 2012 року.

Готують : Виконком міської ради,  постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

         2.Про забезпечення благоустрою території міста Бершадь, забезпечення чистоти і порядку (інформація заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу В.Паламарчука).

3.Земельні питання.

Готують: Постійна комісія з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища.

          4.Різне.

 

 

ІІІ квартал

Вересень місяць

1.Про справлення місцевих податків і зборів на території міста.

  Готують : Постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного    

         розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

        2.Звіт про виконання бюджету за І півріччя 2012 року.

Готують : Виконком міської ради, постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

         3.Про утримання житлового фонду міста Бершадь (інформація заступника міського голови В.Паламарчука).

         4.Земельні питання.

Готують:Постійна комісія з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища.

        5.Різне.ІV квартал

 

Грудень місяць

1.Про звіт міського голови, про роботу виконавчого комітету Бершадської міської ради за 2012 рік.

    Готують : міський голова, виконком міської ради.

 

2.Про хід виконання бюджету за ІІ півріччя 2012 року.

Готують: Виконком міської ради, постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

 

         3.Про затвердження ставок єдиного податку на території Бершадської міської ради.

Готують: постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності.

 

         4.Звіт постійних комісій міської ради.

 

         5.Різне.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Питання, які планується розглянути на засіданнях виконкому.

 

1.      Про заходи благоустрою м. Бершадь на 2012 рік.

 

2.      Про роботу дільничних інспекторів Бершадського РВ УМВС.

 

3.      Про роботу ринків м. Бершадь..

 

4.      Про хід виконання програми забудови міста у 2012 році.

 

5.      Про дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян на підприємствах міста”.

 

6.      Про хід виконання бюджету за І квартал 2012 року.

 

7.       Про квартирний облік при Бершадській міській раді.

 

8.      Про дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян” у міській раді протягом І півріччя 2012 року.

 

9.      Про стан підготовки навчально-освітніх закладів міста до нового навчального року.

 

10.  Про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

 

11.  Стан соціального захисту населення м. Бершадь у 2012 р.

 

12.  Про дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів та контроль за його дотримання.

 

13.  Про комплексні заходи, щодо профілактики дитячої бездоглядності та запобігання правопорушень серед неповнолітніх м. Бершадь у 2012 рік”.

 

14.  Про запобігання дитячої бездоглядності в  м. Бершадь.

 

15.  Про програму зайнятості населення м. Бершадь, та заходи щодо соціального захисту різних груп населення від безробіття на 2012 рік.

 

16.  Про розгляд плану роботи Бершадського ЕТЗ.

 

17.  Про організацію конкурсу серед населення міста за звання “Кращий округ”, “Двір зразкового утримання”, “Краща вулиця”.

 

18.  Про виконання Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” на території міської ради.

 

19.  Звіт про роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради.

 

 

 

 

 

ІІІ. Питання, які передбачається вирішити в оперативному порядку.

 

1.  Здійснювати  аналіз характеру звернень громадян, вживати необхідних заходів по усуненню  наявних недоліків.

     Поквартально                          Літвін Л.М., Нечепуренко О.А.

 

2.  Забезпечувати чіткий прийом громадян м. Бершадь в установленні законом строки вирішувати питання, з якими звертаються громадяни.

                                                       Кольченко М.І.., Літвін Л.М.

1.      Проводити наради апарату.

Щопонеділка                           Кольченко М.І.

 

2.      Систематично проводити засідання комісії при виконкомі :

Адміністративна комісія

Щовівторка (по мірі надходжень матеріалів)

                                                                Паламарчук В.А..

               Житлові

               3-й четвер місяця                    Кольченко М.І..

 

3.      Забезпечувати паливом пільгових категорій населення, намагатися своєчасно забезпечувати їх талонами та дровами.

                                                       Літвін Л.М.

 

4.      Систематично здійснювати обстеження умов проживання соціально – незахищених категорій населення, надати їм в міру можливості необхідну допомогу.

                                                       Кольченко М.І.

 

5.      Надати методичну допомогу в роботі товариського суду, добровільних  громадських формувань міста, адміністративним комісіям.

                                                       Кольченко М.І.

 

6.      Налагодити чітку роботу органів самоорганізації населення міста, залучати їх до благоустрою міста, профілактики правопорушень за місцем проживання громадян.

Паламарчук В.А.

 

7.      Проводити місячник по благоустрою міста.

Травень                                     Паламарчук В.А. Янчук А.М.., Запорожчук А.В.

 

8.      Організувати проведення акцій “Як живеш ветеран” з обстеженням матеріально – побутових умов та надання допомоги інвалідам ВВв, вдовам, сім’ям загиблих.

Паламарчук В.А.., депутати міської ради

V. Робота з депутатами.

 

1. Регулярно, разом з депутатами здійснювати прийом громадян міста в міській раді та на виборчих округах.

    Постійно                                      Літвін Л.М.

 

2. Надавати депутатам допомогу в організації та проведенні звітів депутатів перед виборцями, забезпечувати депутатів інформаційно – довідковими матеріалами.

     Постійно                                     Літвін Л.М.

 

3.  Інформувати депутатів, виборців про роботу виконкому в міжсесійній період, виконання прийнятих рішень, депутатських запитів, пропозицій і зауважень депутатів, наказів виборців.

Постійно                                    Літвін Л.М.

 

 

 

 

 

 

               Міський голова                                                 М.Кольченко

 

 

 

 

 

/p/spantab-stops: 189.0pt;MsoBodyTextIndent

span style=/span                                    MsoNormal

 

Проект рішення міської програми «Про підтримку розвитку місцевого самоврядування на 2012-2015роки»

УКРАЇНА

                                                     БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                              ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

9 сесія 6 скликання 

 

                                                                        РІШЕННЯ

(проект)

12.01.2012 р.

Міська програма

«Про  підтримку розвитку

місцевого  самоврядування

на   2012-2015роки.»

 

 

             Згідно  рішення виконавчого  комітету  № 95 від 28.11. 2002 року « Про  вступ до

Асоціації   міст  України»  ,Бершадська міська рада

 

      

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити міську програму „ Про підтримку розвитку  місцевого самоврядування на 2012-2015 роки” (додається)    

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  М. Сологуб)

        

                                 

 

                                Міський  голова                                                М.Кольченко

                   

                      

 

 

   

 

 

 

                                                                                                               Додаток     

Програма про підтримку  розвитку  місцевого  самоврядування

на 2012-2015 роки.

 

Загальні положення програми

 

     Місто Бершадь є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Бершадського району Вінницької області, міським населеним пунктом, має свою комунальну власність та свій міський бюджет.

Місто Бершадь - адміністративний центр району, розташований на південь від обласного центру – м.Вінниця, площа земель якого складає понад 1435 гектарів та чисельність населення становить близько 13 тис. чоловік.

Бершадська міська рада – орган місцевого самоврядування, яка представляє територіальну громаду м.Бершадь та здійснює свою діяльність згідно з законами України а саме: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Конституцією України» та Бюджетним кодексом України.

 

Мета програми

 

Згідно з рішення виконавчого комітету №95 від 28.11.2002 року «Про вступ до Асоціації міст України» Бершадська міська рада вступила до даної асоціації з метою розвитку місцевого самоврядування, доведення до працівників Законів України, актів Президента, Кабінету Міністрів та з метою подальшої перспективи  розвитку і розширення міста

 

Основні завдання програми

 

1.Забезпечити всебічне навчання працівників міської ради та роз’яснення щодо змін в законодавстві України

2. Надання консультативних послуг Асоціацією міст України, щодо питань, які стосуються розвитку місцевого самоврядування

 

 

Основні заходи програми

 

Основні напрями

Відповідальні виконавці

Термін виконання

всього (грн.)

За рахунок загального фонду міського бюджету (грн.)

1

Оплата членських внесків до Асоціації міст України

Міська рада, Асоціація міст України

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

 

 

 

 

Міський голова                                  М.Кольченко

Рішення 9 сесії 6 скликання від 12.01.2012

 

УКРАЇНА

 

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

9 сесія 6 скликання

 

 

 

                                                                РІШЕННЯ                                                 12.01.2012 р.

 

 Про визначення переліку об’єктів м. Бершадь 

 

та видів суспільно-корисних робіт, які будуть

 

виконуватись засудженими, що відбувають кримінальні покарання у вигляді громадських робіт 

 

та видів суспільно-корисних робіт, які будуть

 

виконуватись порушниками, що відбувають адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт

 

на 2012 рік»

 

 З метою виконання кримінального покарання у вигляді громадських робіт та з метою виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, враховуючи запит кримінально-виконавчої інспекції Бершадського районного підрозділу управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бершадська міська рада

 

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1.      Визначити наступні об’єкти м. Бершадь, де будуть відбувати покарання засуджені, що відбувають кримінальні покарання у вигляді громадських робіт:

 

- вулиці м. Бершадь;

 

- міські кладовища;

 

- об’єкти соціально-культурного призначення;

 

- міське сміттєзвалище.

 

2.      Визначити наступні види суспільно-корисних робіт, які будуть виконуватись особами, що відбувають кримінальні покарання у вигляді громадських робіт:

 

- благоустрій вулиць і кладовищ м. Бершадь;

 

- поточні дрібні ремонтні роботи на об’єктах соціально-культурного призначення та благоустрій прилеглих до них територій;

 

- прибирання стихійних та міського сміттєзвалища.

 

1.      Визначити наступні об’єкти м. Бершадь, де будуть відбувати стягнення порушники, які були притягнуті до адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт:

 

- вулиці м. Бершадь;

 

- міські кладовища;

 

- об’єкти соціально-культурного призначення;

 

-  міське сміттєзвалище.

 

 2.      Визначити наступні види суспільно-корисних робіт, які будуть виконувати порушники:

 

- благоустрій вулиць і кладовищ м. Бершадь;

 

- поточні дрібні ремонтні роботи на об’єктах соціально-культурного призначення та благоустрій прилеглих до них територій;

 

- прибирання стихійних та міського сміттєзвалища.

 

3.      Визначити Комунальне підприємства «Житлово-комунального господарства» та  /Б.М. Трейгер/ та Комунальне підприємство «Бершадьринок» /М.І. Оніщук/ координаторами співпраці з кримінально-виконавчою інспекцією Бершадського районного підрозділу управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області.

 

 4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності                    ( Сологуб М.Ф.) а організацію виконання доручити заступнику міського голови.

 

 

 

                Міський голови                                                                         М. Кольченко