Конкурс

Бершадська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

-   - Спеціаліста з питань формування та ведення реєстру територіальної громади Бершадської міської ради

Вимоги до претендентів на заміщення посади: громадянство України, повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі  не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2-х років вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці,  відсутність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткову інформацію щодо функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна одержати за телефоном 2-42-05 (секретар конкурсної комісії)

Прийом документів від претендентів: Бершадська міська рада, каб. №5, м.Бершадь, вул. вул.Героїв України,23, тел..2-42-05

 

Начальника відділу містобудування та архітектури  Бершадської міської ради

Вимоги до претендентів на заміщення посади: громадянство України, повна вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5-ти років,  вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці, відсутність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткову інформацію щодо функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна одержати за телефоном 2-42-05 (секретар конкурсної комісії)

Прийом документів від претендентів: Бершадська міська рада, каб. №5, м.Бершадь, вул.Героїв України,23, тел..2-42-05

 

 

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДІ

 

 

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ

ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДІ

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада особи, яка проводить

особистий прийом

Дні прийому

 

КОЛЬЧЕНКО

Михайло Іванович

 

 

Міський голова

 

Понеділок

Середа

МЕНЮК

Володимир Леонідович

 

Заступник міського голови

Четвер

РИЖАВСЬКА

Оксана Вікторівна

 

Секретар ради

Вівторок

 

 

 

Час особистого прийому громадян – з 09:00 до 12.00 год.
Попередній запис на прийом: тел.
 2-19-64
Запис громадян на прийом проводиться з
 8:00 до 11:00 год.
Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни,
Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу,
Герої України, учасники АТО, жінки, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», приймаються
 ПОЗАЧЕРГОВО

 

  

 

 

 

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2016 році за рахунок коштів Вінницького обласног

Оголошення
про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для
виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка
у 2016 році за рахунок коштів Вінницького обласного бюджету


Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оголошує з 1 березня 2016 року конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Прийом заявок триватиме до 8 квітня 2016 року включно.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 року №1049 та на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 43 (далі – Регіональна програма), Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого наказом директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 19 травня 2014 року №12-ОД.
Метою проведення конкурсу є залучення громадських організацій та творчих спілок до вирішення пріоритетних питань Вінниччини, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій та творчих спілок на виконання Регіональної програми.
У конкурсі беруть участь громадські організації та творчі спілки, які є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються громадські організації та творчі спілки, які:
· перебувають у стані припинення;
· щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами:
соціально-економічний розвиток;
культурно-просвітницька діяльність;
патріотичне виховання;
краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
допомога соціально незахищеним верствам населення;
екологічна безпека;
протидія корупції.
У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;
консультування інститутів громадянського суспільства та посадових осіб районних державних адміністрацій;
інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу.
Не можуть бути підтримані проекти, які:
спрямовані на отримання прибутку;
спрямовані на підтримку політичних партій;
не передбачають обласного рівня реалізації.
Обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту не має перевищувати 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень. Громадська організація, творча спілка, визнана переможцем конкурсу, бере участь у фінансуванні проекту в розмірі не менше 25% загального кошторису проекту. Власний внесок громадської організації, творчої спілки може бути забезпечений у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.
Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції, які подаються громадськими організаціями та творчими спілками для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та містити:
1. Заяву про участь у конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»), за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації (творчої спілки), скріпленим її печаткою (у разі наявності);
2. Виписку з ЄДРПОУ;
3. Копію Статуту (Положення) громадської організації (творчої спілки), завірені її печаткою або, у разі відсутності печатки – нотаріально;
4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5. Копії податкових звітів громадської організації (творчої спілки) за попередні два роки за формою, затвердженою Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56;
6. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»);
7. Листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу). Листи не потрібно надавати при умові, якщо виконання програм (реалізація проектів, заходів) не передбачає залучення інших інститутів громадянського суспільства;
8. Інформацію про діяльність громадської організації (творчої спілки), в якій зазначається:
назва організації та організаційно-правова форма (із зазначенням юридичної та фактичної адреси, контактних даних);
дата створення організації;
мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту (Положення);
досвід діяльності (її результати) організації з тематики програми (проекту, заходу);
досвід виконання програм (проектів, заходів) впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів (інших джерел фінансування);
матеріально-технічна база (наявність офісу, офісної техніки, інших ресурсів);
кадрове забезпечення.

УВАГА! На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторисі), керівником громадської організації чи творчої спілки здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.
Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в друкованому та електронному вигляді.
Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10.30 год. до 16.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 14, кім. 414).
За додатковою інформацією звертатись до працівників Департаменту:
Василишина Олена Анатоліївна – начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту;
Швець Олександр Миколайович – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту.
Контактний телефон та електронна скринька: тел.: (0432) 56-19-57, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»).
Конкурсна документація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації (www.vin.gov.ua) у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу».

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

 

 

Оголошення(військкомат)

Військова служба за контрактом:

- гарантія стабільного грошового забезпечення від 7000 грн. для рядового складу, для сержантського від 8000 грн., для офіцерського складу від 10 000 грн;

- додаткові грошові виплати та винагороди (за участь в АТО від 4200 грн., за участь у бойових діях – від 7000 грн.,                                          допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо);

- вільний вибір місця та умов служби по всій території України;

- можливість зробити кар'єру;

- можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;

 - якісне безкоштовне медичне обслуговування та страхування військовослужбовців;

-можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в тому числі за рахунок Міністерства оборони;

- щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі;

- додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);

- безкоштовне харчування в обід (або компенсація), триразове харчування в добовому наряді, на навчаннях;

- право на отримання безкоштовного житла, отримання допомоги за піднайом житла;

- право на пенсію після 25 років вислуги;

- інші соціальні гарантії встановлені законами;

- військова служба зараховується до загального страхового стажу, стажу державної служби.

5 кроків, як стати контрактником:

Крок 1: завітай до районного військового комісаріату та більш детально дізнайся про військову службу у Збройних Силах України. Відвідай військову частину, яка тебе зацікавила, дізнайся про майбутню службу та обрану спеціальність.

Крок 2: надання документів, вивчення особистості.

Крок 3: проходження медичного обстеження, професійного та психологічного відбору.

Крок 4: підписання контракту, проходження курсу навчання за обраною спеціальністю протягом 1-2 місяців у військових навчальних центрах (смт. Старичі, смт. Десна).

Крок 5: прибуття до обраного місця військової служби, проходження військової служби за отриманою спеціальністю.

 

Довідкова інформація надається Бершадським РВК

тел.: 2-32-47, 0688233486.